Reso GGz Nijmegen

Functie

De kliniek bestaat uit wonen op groepsniveau en individueel wonen in meer zelfstandige wooneenheden. De opgave voor deze kliniek is om een huiselijk gebouw te maken waarbij het terugkeren in de maatschappij van alledag niet uit het oog verloren mag worden. De karakteristieken van het wonen maar ook de tijdelijkheid van het verblijf is hier van belang.

Ruimtelijkheid

De expressie van het zestig meter langgerekte gebouw van drie verdiepingen wordt opgebouwd door horizontale en verticale insneden in de gebouwmassa. De belangrijkste zijn het centrale atrium en de centrale entreehal. Deze verbinden de beide entrees, geven overzicht van en naar de verschillende verdiepingen en de verschillende afdelingen. Het atrium en de centrale entreehal voorzien het centrum van het achttien meter brede gebouw van daglicht en lucht.

Projectgegevens

Reso GGz Nijmegen
Nijmegen
Pro Persona / GGz Nijmegen
BogermanDill
i.s.m. SBH architecten + adviseurs
2.380 m2
3.331.353
Ingenieursbureau Wassenaar
DWA installatie- en energieadvies
Adviesbureau Peutz
Vitruvius Bouwconsultancy
 
  Download PDF