Terras Villa Zeezicht

Thomas Dill
zelfstandig architect
met
Blondes by umbrella

Ontwerp voor de begrenzing en inrichting van het terras inclusief beschaduwing op de Multatulibrug of de Torensluis in Amsterdam
2003
Villa Zeezicht

Terras Villa Zeezicht

Expertise